fredag den 4. januar 2013

Hvorfor denne blog?

Kombinationen af et korrupt sundhedssystem, hvor skjulte økonomisk interesse mellem lægerne og medicinalindustrien er gældende, samt ansvarlige sundhedspolitikere der har vist sig inkompetente i at varetage de alvorligt kronisk syges borgeres interesser i forhold til ordentlig diagnostik og medicinsk behandling, gør desværre denne blog nødvendig.

Alt sammen noget der gennem de sidste 25 år har betydet, at tusindvis af alvorligt kronisk syge i Danmark i stedet for ordentlig lægefaglig vurdering og ikke mindst relevant behandling, ganske uforståeligt er blevet fejldiagnosticeret med alle mulige mere eller mindre fantasifulde påfund som der ikke er organisk og objektiv grundlag for.

2016
Danskproduceret dokumentarfilm
Something is rotten in the state of Denmark
produceret af Rikke Hauge, Charlotte Kwasniak og Torben Thomsen.

Det er redaktørens håb, at de ansvarlige danske sundhedspolitikere - uanset partifarve eller skel - får taget sig sammen til at agerer til gavn for de mange alvorligt kronisk syge mennesker som i dag er overladt til deres egen skæbne uden den mindste hjælp fra det offentlige sundhedssystem.


Den muligvis største sundhedspolitiske skandale i nyere tid SKAL stoppes nu!

"Enhver sandhed passerer tre stadier."
"Først - latterliggøres den,
dernæst - modarbejdes den voldsomt,
for til sidst - at anses som indlysende."


Hvis man vil læse mere om emnet kan det gøres på sundheds-info.dk

Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af HELBREDT.DK