Bruger betingelser

Baggrunden for HELBREDT.DK er ønsket om at fremme sundhedsrelatert materiale i bred forstand som efter redaktørens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad bliver belyst i den skrevne og elektroniske presse i Danmark.

Brugen af oplysninger der gives på HELBREDT.DK foregår udelukkende på brugerens eget ansvar.


Oplysninger på hjemmesiden opdateres og revideres jævnligt, men giver ingen garanti for at de enkelte informationer er opdaterede og korrekte.

Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på at HELBREDT.DK kan indeholde oplysninger der er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Indholdet stilles til rådighed uden garanti for rigtigheden af oplysningerne. 


HELBREDT.DK fralægger sig ethvert ansvar for links fra dette websted til andre websteder, samt fralægger sig ansvaret for de resultater der opnås gennem brugen af andre websteder.


Der kan forekomme materiale gengivet på video og tekst fra andre som fulde versioner eller uddrag/citater fra artikler, kommentarer eller kommentarer som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktørens holdning.

HELBREDT.DK kan ikke drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener som et resultat af brugen af informationerne på hjemmesiden.

Redaktøren forbeholder sig ret til når som helst at ændre og slette indholdet på HELBREDT.DK, samt hvis det måtte ønskes at ændre ovennævnte betingelser.

Med venlig hilsen

Flemming Møller

Redaktør af HELBREDT.DK